Trujillo Duran

  • Iliotibial Band Syndrome (ITBS), czy system pasma biodrowo-piszczelowego stanowi jedną spośród najcharakterystyczniejszych dolegliwości, jakie osiągają kobiety poszukujące fizycznie. Szczególnie narażeni na ostatnią choroba są długodystansowi biegacze. Wymienia się, ze żyje ona u około 5% biegaczy.

    lekarze warszawa biodrowo-pis…[Read more]

  • Trujillo Duran became a registered member 4 months, 1 week ago