Ware Damgaard

  • Ware Damgaard posted an update 2 months ago

    Udar, lub też wylew, to – dokładnie mów biorąc stan, jak w krajowym systemie dochodzi do wynaczynienia się krwi. Jest wówczas wielce szkodliwe nie ale dla własnego zdrowia, ale same także trwania. Wyróżniamy zasadniczo dwa warianty wylewów. Ważnym z nich stanowi udar krwiotoczny, oraz drugim – udar niedokrwienny. Gdyby korzystali stwierdzić…[Read more]

  • Ware Damgaard became a registered member 2 months ago