Hall Nymand

  • Hall Nymand posted an update 1 month ago

    Więzadło właściwe rzepki jest ostatnim elementem mięśnia czworogłowego uda, jaki istnieje najtrudniejszym plus najistotniejszym prostownikiem stawu kolanowego. Więzadło odchodzi od wierzchołka rzepki w dół, uzupełniając się do kości piszczelowej na guzowatości piszczeli. Wraz z mięśniem czworogłowym ma start w mechanizmie prostowania stawu…[Read more]

  • Hall Nymand became a registered member 1 month ago